10 Nama Malaikat Beserta Tugasnya yang Wajib Diketahui Umat Islam

10 Nama Malaikat Beserta Tugasnya yang Wajib Diketahui Umat Islam
10 Nama Malaikat Beserta Tugasnya yang Wajib Diketahui Umat Islam

TUDEPOIN.COM – 10 nama Malaikat beserta tugasnya wajib diketahui bagi setiap orang yang beragama Islam. Pasalnya, percaya kepada Malaikat Allah SWT merupakan Rukun Iman yang kedua dan menjadi pilar keyakinan setiap muslim terhadap agama Islam.

Kata Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun yang berarti pengutusan. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur (cahaya) dan tidak memiliki keistimewaan uluhiyah dan rububiyah.

Meski demikian, Malaikat merupakan satu-satunya makhluk yang paling taat dan patuh terhadap Allah SWT dan senantiasa mengawasi perilaku manusia.

10 Nama Malaikat dan Tugasnya

Ada banyak Malaikat yang diciptakan Allah SWT, yang jumlahnya hanya Dia lah yang lebih mengetahui.

Namun, hanya 10 nama Malaikat dan tugasnya yang diwajibkan untuk diketahui dan diimani oleh setiap orang beragama Islam, sebagai berikut:

1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu dan meniupkan roh ke dalam janin.

2. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail bertugas mengatur, hujan, panas, dan tanaman yang ada di bumi. Selain itu, Mikail juga bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup.

3. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah SWT untuk meniupkan terompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan.

4. Malaikat Izrail

Malaikat Izrail bertugas sebagai pencabut nyawa setiap makhluk ketika hari kematiannya telah tiba.

5. Malaikat Raqib

Malaikat Raqib ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencatat semua amalan kebaikan manusia semasa hidupnya.

6. Malaikat Atid

Kebalikan dari Malaikat Raqib, Atid bertugas untuk mencatat amal keburukan manusia semasa hidupnya di atas permukaan bumi ini.

7. Malaikat Munkar

Malaikat Munkar menanyakan manusia di alam kubur tentang keburukan-keburukan yang dikerjakan selama hidup.

8. Malaikat Nakir

Sedangkan Malaikat Nakir, menanyakan manusia di dalam kubur tentang kebajikan-kebajikan yang dilakukan selama hidup.

9. Malaikat Malik

Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah sebagai penjaga pintu neraka.

10. Malaikat Ridwan

Sebaliknya, Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

Itulah 10 nama Malaikat beserta tugasnya yang wajib diketahui oleh setiap muslim.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *